Άδεια για μετάγγιση αίματος & αιμοκάθαρση στον ιδιωτικό τομέα
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=573158276178168&id=442875175…