Η εταιρία ”Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο” εκδίδει ηλεκτρονικές κάρτες για τη διέλευση των δικαιούχων στάθμευσης ΑΜΕΑ από τους δρόμους ευθύνης της.