Αγαπητά μέλη,
Προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση αλλά και έμμεσος έλεγχος για τις κινήσεις του ΔΣ και του συλλόγου μας, από την 18/5/2012, αναρτώνται οι αποφάσεις του ΔΣ στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας. Εξαίρεση από τη διαδικασία της ανάρτησης μπορούν να αποτελούν αποφάσεις που εμπλέκουν προσωπικά ζητήματα μελών ή αποφάσεις που δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του συλλόγου.