Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπερήλικων συνταξιούχων με αναπηρία 80% και άνω – Γνωματεύσεις αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε.
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23128