Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης για μεταγγίσεις, αφαιμαξομεταγγίσεις η αφαιμάξεις

https://m.facebook.com/groups/520344461638839?view=permalink&id=92623176…