ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ