Νόμος ν.4071/2012
Αρθρο 10. Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ12. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/443