Σας ενημερώνουμε ότι, με το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο διευρύνθηκε το ποσοστό έκπτωσης από 35% (που ίσχυε το 2012) σε 42% για το έτος 2013. Η έκπτωση αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% ή όσων βαρύνονται φορολογικά με άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχει  τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 – 1700 kwh. (σημειώνουμε ότι η έκπτωση για το έτος 2012 αφορούσε τετραμηνιαία  κατανάλωση ημέρας για 200-1600 kwh). 
Προϋπόθεση, επίσης, για την ένταξη στο ΚΟΤ έτους 2013, αποτελεί τo οικογενειακό εισόδημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 23.000€ ( για το έτος 2012 το όριο αυτό ήταν 22.500€).
Τέλος, για πρώτη φορά το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους καταναλωτές με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι χρησιμοποιούν ενεργοβόρες συσκευές για τη θεραπεία τους. Συγκεκριμένα, για τους χρήστες ενεργοβόρων συσκευών (θα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου για άπορους), το εισοδηματικό όριο καθορίζεται στο ποσό των 30.000€ ενώ η τετραμηνιαία ποσότητα κατανάλωσης ανά ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 kwh. Εάν ο δικαιούχος καταναλώνει περισσότερες κwh τότε αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα ισχύει το ΚΟΤ, αλλά δεν θα εφαρμόζεται για την παραπάνω κατανάλωση.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dikaiologitika.gr/δεκο/νεο-κοινωνικο-οικιακο-τιμολογιο-δεη-2013.html