Στις 18/11/2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 3054), ο Νέος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ., στον οποίο υπάρχουν 2 μικρές βελτιώσεις για τους Θαλασσαιμικούς ασθενείς.
Επίσης θα δίνονται 100 ευρώ μηνιαίως ως αποζημίωση για μετακινήσεις εντός Νομού για μετάγγιση αίματος, και 150 ευρώ για μετακινήσεις εκτός νομού, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινούνται. Για τις μετακινήσεις εντός των Αστικών Κέντρων τα ποσά παρέμειναν ως είχαν στον προηγούμενο Κανονισμό.
Νέος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) ΕΟΠΥΥ
Σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οι κάτοχοι των Αναπηρικών Ι.Χ.Ε. δε θα καταβάλουν κανένα ποσό για Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων. Η διαδικασία με την οποία μπορεί να εκτυπώσει κανείς τη σχετική απόδειξη “χωρίς πληρωμή” περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Τέλη κυκλοφορίας 2013 – αναπηρικά αυτοκίνητα
Στις 12/11/2012 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπου υπήρχαν εξαιρέσεις για τα άτομα με αναπηρία στις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων.
Μετά από 7 μέρες, στις 19/11/2012 δημοσιεύθηκε η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012», στην οποία ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ όλες οι εξαιρέσεις που αφορούσαν τα άτομα με Θαλασσαιμία, τους νεφροπαθείς, τους τυφλούς κι άλλες κατηγορίες ΑμεΑ. Εξακολουθούν να εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι παραπληγικοί και οι τετραπληγικοί.
Η ΕΣΑμεΑ έχει χαρακτηρίσει ως «Κοινωνικό Πραξικόπημα» τη συγκεκριμένη ΠΡΑΞΗ (ΦΕΚ Α΄229/19-11-2012), κι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες απ’ όλους τους Φορείς των ΑμεΑ για την επαναφορά των εξαιρέσεων.