Αναρτήθηκαν στον ΕΟΦ οι λίστες με τις κατηγορίες φαρμάκων, τα οποία θα εξαιρούνται από τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία. Πρόκειται για φάρμακα για μεταμοσχευμένους και ανοσοκατασταλμένους, για φάρμακα τα οποία απαιτούν ιατρική επίβλεψη ή ειδικά μέτρα προστασίας ή ειδική μεθοδολογία κατά την χορήγηση τους, για φάρμακα που αφορούν χρόνια εκφυλιστικά και αυτοάνοσα νοσήματα, φάρμακα των οποίων η χορήγηση γίνεται με συσκευές που απαιτούν εκπαίδευση των ασθενών, παράγωγα αίματος, ινσουλίνες, εμβόλια, βιοτεχνολογικά φάρμακα, συνδυασμένα προϊόντα, φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους (narrow therapeutic range) όπως για παράδειγμα τα παρακάτω:
acenocumarol, carbamazepinε, cyclosporine, digoxin, methyldigoxin, phenytoin, tacrolimus, thephylline, warfarin, levothyroxine, ethosuximide, levothyroxine, procainamide, flecainide, lithium, phenytoin, sirolimus, theophyllines. Επίσης για φάρμακα με υψηλή τοξικότητα (χημειοθεραπευτικά και παράγωγα) όπως τα cabergoline, vigabatrin, stertindole, isotrtinoin, acitretin, acetohydroxan, thalidomide, clozapine, pergolide. Τέλος, για φάρμακα για την επιληψία, την ψύχωση, τη σχιζοφρένεια και το άσθμα.
πηγή: HealthDaily, 30/11/2012