Επιστολή ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ για ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕ.Π.Α.