Δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων συνταγών,έως και τρεις μήνες, για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μειωθούν οι μετακινήσεις των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

https://www.psnrenal.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%99-%CE%A6.%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5-%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9E-%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9-COVID-19.pdf?fbclid=IwAR1KvEJBGzuizcmzrPqVXOkBEnELxDuPaopgXUYzEPXCDo-rZmeVvtGk5ME