Σύμφωνα με την από 14/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ64) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 , για τις δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως ευπαθείς ομάδες που μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους δικαιολογημένα με ειδική άδεια αναφέρονται μόνο οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες και τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση.
Στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 αναφέρεται ότι: «δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από τις 9/3/2020 με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/347/ΕΜΠ.οικ.105/9.3.2020 έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς (Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού και Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας) έχει ζητήσει, μεταξύ άλλων, να προσδιοριστούν αρμοδίως πώς ορίζονται και ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».
Με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, οι υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες που απασχολούνται στο δημόσιο μπορούν να κάνουν χρήση της εκ περιτροπής εργασία ή εργασία εξ’ αποστάσεως. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εργάζονται μία εβδομάδα με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία και δύο εβδομάδες με εξ’ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία).
Να θυμίσουμε επίσης ότι ισχύουν ακόμα αυτά που αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020), σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου
δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό. Επίσης δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κανονική, αναρρωτική κλπ).

https://www.poedhn.gr/search/item/5003-praksi-nomothetikou-periexomenou-fek-6414-3-2020