Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977, όπως ισχύει
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839480262879300&id=442875175…