Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του γενικού νοσοκομείου Αθηνών<< ο Ευαγγελισμός>> αποφάσισε τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικης Νόσου σε νέο χώρο στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ο οποίος θα τηρεί τις προϋποθέσεις του Θεσμικού Πλαισίου. Απ’ όσο γνωρίζουμε θα είναι έτοιμος σύντομα.
Θα υπάρξει ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο.