Κατά την 8η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ (04/05/2012), το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
⦁Πρόεδρος: Νικητόπουλος Δημήτρης
⦁Αντιπρόεδρος: Στάμου Γεωργία (Ζέτα)
⦁Γεν. Γραμματέας: Καράλα Πηνελόπη
⦁ Ταμίας: Μέρμηγκας Ιωάννης
⦁Έφορος: Μελέτη Δήμητρα
⦁Μέλος: Παπαχρήστος Αντώνης
⦁Μέλος: Χριστοδούλου Μαρίνα