Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της παραγράφου 1Α της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της περίπτωσης 3 του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ Ά) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, από 1/1/2013 θα λαμβάνουν επίδομα εορτών Χριστουγεννων και Πάσχα καθώς και άδειας ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ το εξωιδρυματικό επίδομα του Ν. 1140/81.