Το Τμήμα Αιμοσφαιρινοπαθειών & Ερυθροκυττάρου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πολλές προσπάθειες, καθιερώνουν την 19η Ιουνίου εκάστου έτους, ως επίσημη Ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου στη χώρα μας.