Οι γιατροί μπορούν να
συστήνουν επανεξέταση.

Με την χαλάρωση των μέτρων καραντίνας
που επιχειρείται στην χώρα,
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται
οι ασθενείς και οι πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα να επισκέπτονται τις δομές
παροχής υπηρεσιών υγείας για τον τακτικό
τους έλεγχο. Συγκεκριμένα, για την άϋλη
συνταγογράφηση, ο ΠΙΣ τονίζει ότι θα
πρέπει να χρησιμοποιείται συνεκτιμώντας
την ανάγκη του περιοδικού ελέγχου των
παθήσεων των ασθενών. Στο πλαίσιο
αυτό, οι θεράποντες κατά την κρίση τους,
μπορούν να συστήνουν επανεξέταση
εφόσον είναι αναγκαία, όταν έχουν αιτήματα
άυλης συνταγογράφησης ασθενών που δεν
έχουν ελεγχθεί επί μακρόν.
Με την χρήση μάσκας, επισκέψεις
με ραντεβού ώστε να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμός στα ιατρεία, και την τήρηση
όλων των άλλων μέτρων προφύλαξης,
η σχέση ασθενούς –ιατρού πρέπει να
επιστρέψει στην κανονικότητα καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγουν της
προσοχής συμπτώματα και ασθένειες,
τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.