Η Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) εδώ και καιρό έχει διαπιστώσει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ασθενών και σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που εξέφρασαν οι ασθενείς μετά το πέρας του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου του Φορέα, με θέμα <<Σπάνιες Παθήσεις - Ορφανά Φάρμακα: Απαραίτητη η Συνεργασία Ασθενών, Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας>>, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα επικεντρώνονται στις ανάγκες των ασθενών με σπάνιες παθήσεις.