Σύμφωνα με τις τις αρχαιρεσίες που έλαβαν μέρος στις 16/02/2020, η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Γεωργατσώνα Ευθυμία: Πρόεδρος
Μπεσίρη Μαρία: Αντιπρόεδρος
Σταματάκη Άννα: Γενικός Γραμματέας
Κουτσικούλης Γεώργιος: Ταμίας
Πλαγάκης Αθανάσιος: Έφορος
Μπορμπόλη Ασημίνα: Μέλος Δ.Σ.
Χριστοδούλου Μαρίνα: Μέλος Δ.Σ.
Σταθάκης Νεκτάριος: Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Γουβιώτου Σοφία: Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
Γαλάνη Αφροδίτη: Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.