Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ έχει απαντήσει στην από 6/11/2012 επιστολή της ιατρού κας Σ. Ντελίκου. Επίσης, σας ενημερώνουμε και σας διαβεβαιώνουμε ότι ο σύλλογος υποστηρίζει εμπράκτως κάθε ιατρό, ιατρείο και κλινική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πασχόντων.