Θέμα: Άρση περιορισμού 15% στη συνταγογράφηση σύμφωνα με την ΥΑ του ΦΕΚ 3057 Τεύχος Β 18-11-2012