ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ: Συμμετοχή πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία) στη φαρμακευτική δαπάνη