Μετά από τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ.:

Μαρίας Μπεσίρη

Αθανάσιου Πλαγάκη

Ασημίνας Μπορμπόλη

αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη:

Νεκτάριο Σταθάκη

Σοφία Γουβιώτου

Αφροδίτη Γαλάνη

Κατά συνέπεια η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Έφη Γεωργατσώνα

Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Σταθάκης

Γραμματέας: Άννα Σταματάκη

Ταμίας: Γεώργιος Κουτσικούλης

Έφορος: Σοφία Γουβιώτου

Μέλη: Χριστοδούλου Μαρίνα και Αφροδίτη Γαλάνη