Η σύνταξη που παίρνουμε στη 15ετία, είναι γήρατος, όχι αναπηρική. Οι νόμοι που ακολουθούν αναφέρονται σε αυτό.
Νόμος 612/77 ΦΕΚ. Ά 164/1977
Νόμος 2227/1994 Άρθρο 3 ΦΕΚ Ά 129/1994
https://www.e-nomothesia.gr/suntaksiodotika/n-2227-1994.html
Προεδρικό Διάταγμα 169/2007 Άρθρο 1 α και Άρθρο 26 α ΦΕΚ. Ά 210/2007
https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-210-2007-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
Υπουργική Απόφαση Φ11321/οικ.47523/1570 ΦΕΚ. ΄Β 2311/2015
https://www.syppadremia.gr/?q=node/240
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 6/2015 Τμήμα ΣΤ για τον ΟΓΑ
http://www.odigostoupoliti.eu/oga-sintaxi-giratos-se-tiflous-ex-amfotero…