Σας ενημερώνουμε ότι το προνοιακό μας επίδομα δεν θεωρείται εισόδημα και δεν φορολογείται. Επίσης, δεν προστίθεται στο εισόδημα κατά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.
Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συμπληρώνεται στους κωδικούς 781 – 782.