Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
Να διερευνηθεί το θέμα από τους Παπαχρήστος, Χριστοδούλου και Κατσιμίχα, Γρηγοροπούλου (εκπρόσωποι ΕΟΘΑ) και σε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΟΘΑ Βασ. Δήμου.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου.