Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
1. Τα εγκαίνια να πραγματοποιηθούν την 21η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12.00. Θα πραγματοποιηθεί αγιασμός.
2. Θα προσκληθούν όλα τα μέλη του συλλόγου, ιατροί, φορείς, δημοσιογράφοι κλπ
3. Τα έξοδα των εγκαινίων θα καλύψουν τα μέλη του Δ.Σ. και όποιος άλλος επιθυμεί.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου.