Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
Την αποστολή της επιστολής που ετοίμασε και απέστειλε στο Δ.Σ. η προηγούμενη Γεν. Γραμματέας Ε.Κατσιμίχα, μαζί με την παραίτησή της στις 03/05/2012, με κάποιες μικρές αλλαγές.