Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
Να σταλεί επιστολή στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, με την οποία ο ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ θα ζητά να ενημερωθεί για την ύπαρξη και εφαρμογή θεραπευτικού πρωτοκόλλου για τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο, σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο.