Αναθεώρηση Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’1506) κοινής υπουργικής απόφασης

Πρόσκληση σε Τακτική ΓενικήΑπολογιστική Συνέλευση και κοπή πίτας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση και κοπή πίτας
Αγαπητό μέλος, σε προσκαλούμε σε Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση και στην κοπή της πίτας που θα γίνει την 12η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Λαϊκού Νοσοκομείου «Φαίδων Φέσσας».

Γνωμάτευση ΚΕΠΑ διάρκεια επ’ αόριστον

Όταν η πάθηση ανήκει στον πίνακα με τις μόνιμες αναπηρίες και στην γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α. δεν έχει κριθεί η διάρκειά να είναι επ’ αόριστον, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α