Δεν διακόπτονται για το 2021 οι απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας οι οποίες λήγουν μέχρι 31/12/2020, λόγω λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αφορά : Δεν διακόπτονται για το 2021 οι χορηγημένες με απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας οι οποίες λήγουν μέχρι 31/12/2020, λόγω λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Ε 2035/05-02-2021
Ε 2035/2021

Συνταξιούχοι του ν. 612/1977 και εργασιακή απασχόληση

Αρκετοί συμπάσχοντες μας που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος βάσει του νόμου 612/1977 μας ρωτούν εάν μπορούν να εργαστούν χωρίς να περικοπεί η σύνταξη τους.

Σας ενημερώνουμε οτι βάσει του νόμου 4670/2020/ΦΕΚ 43/τεύχος Α/28-02-2020, στο άρθρο 27 προς αντικατάσταση του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, στην παράγραφο 4γ αναφέρεται:

Δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών που συνοικούν με άτομα αυξημένου κινδύνου σχετικά με λοίμωξη COVID-19

ΦΕΚ Τεύχος B’ 455/06.02.2021

Βλέπετε άρθρα 1 και 2 Σχετικά με τη δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι