Απονομή τιμητικής πλακέτας

Στην Διημερίδα – Η Επιστήμη συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των Αιμοσφαιρινοπαθειών: προκλήσεις και αποτελέσματα – στοχεύοντας στην Αριστεία- το κέντρο εμπειρωγνομοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων στις Αιμοσφαιρινοπάθειες (ΜΜΑ του Ιπποκράτειου) έκανε απονομή τιμητικής πλακέτας σε συλλόγους για την προσφορά τους στους ασθενείς. Ευχαριστούμε για την τιμή και για την αέναη παρουσία σας δίπλα μας στο…